Klinikken er åben for nye henvisninger, men grundet stor søgning er der ventetid alt efter problemstilling.

Tid bestilles på tlf 5213 1234  mandag 8 til 10.

For sygeplejefaglig vejledning er der telefontid mandag 13 til 15


Recepter: Via  sundhed.dk / medicinkortet

eller på mail:  kontakt@psykiatri4760.net


Vores tilbud omfatter afklarende samtaler, medicin og recoveryforløb ud fra en  psykoedukativ indfaldsvinkel. Den terapeutiske tilgang hviler på kombinationen af kognitiv- og humanistisk- psykologi. 

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og  tilstræber individuel behandling. I praksis betyder det f.eks. at der er aften- og weekend- tider. 

Pårørende er velkomne til at deltage.

I klinikken kan du møde:

Psykiater Gustav Halberg, uddannet på Rigshospitalet og Stolpegård. Siden 1995 tilknyttet Oringe og tilhørende ambulatorier .

Specialsygeplejerske i psykiatri, Louise Neubert 

Har 21 års erfaring indenfor psykiatri.

Sygeplejerske Lasse Bisberg, bl.a med erfaring som afdelingsleder på åben psykiatrisk afdeling. Har særlig interesse for ADHD / ADD og seniorlivet. 

Første samtale kan være med psykiatrisk sygeplejerske.  Sammen med dig laver vi en stamjournal, hvori bl.a.  står beskrevet sociale forhold, herunder familie, eventuelle fysiske sygdomme og om der er noget i fortiden, du tænker er af aktuel betydning.  Alle oplysninger ligger i et topsikret system.

Vi udveksler oplysninger med jobcentrene, når de har fået dit samtykke.  Anden udveksling af oplysninger forudsætter samtykke i den givne situation.

:


Statusanmodninger sendes elektronisk til:

Speciallæge Gustav Halberg

Algade 12

4760 Vordingborg