Obs grundet for stor patient  tilgang er der lukket for

nye henvisninger i 2021.

Der henvises til Psykiatriservice tlf 20601890


Vi er et lille team erfarne behandlerer af psykiske lidelser, primært angst,  depression,  belastnings- og stress- tilstande.

Grundet mange henvendelser om ADHD diagnostik, kan vi pt. ikke yde denne service.

Vores tibud omfatter afklarende samtaler, medicin og recoveryforløb ud fra en  psykoedukativ indfaldsvinkel. Den terapeutiske tilgang hviler på kombinationen af kognitiv- og humanistisk- psykologi. 

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og  tilstræber individuel behandling. I praksis betyder det f.eks. at der er aften- og weekend- tider. 

Pårørende er velkomne til at deltage.

I klinikken kan du møde:

Psykiater Gustav Halberg, uddannet på Rigshospitalet og Stolpegård. Siden 1995 tilknyttet Oringe og tilhørende ambulatorier .

Psykiater PhD. Anne Bille, har 24 års erfaring i ambulant psykiatrisk arbejde.

Psykiater Jens Nørbæk har bl.a. været overlæge på Hvidovre og Bispebjerg psykiatriske afdelinger.

Specialsygeplejerske i psykiatri, Louise Neubert fra Neubertcare.dk.

Har 21 års erfaring indenfor psykiatri.

Specialsygeplejerske i psykiatri Gitte Lykke, udviklingssygeplejersk bl.a. med erfaring indenfor ungeområdet.   

Sygeplejerske Lasse Bisberg, bl.a med erfaring som afdelingsleder på åben psykiatrisk afdeling. Har særlig interesse for ADHD / ADD og seniorlivet. 

Første samtale kan være med psykiatrisk sygeplejerske.  Sammen med dig laver vi en stamjournal, hvori bl.a.  står beskrevet sociale forhold, herunder familie, eventuelle fysiske sygdomme og om der er noget i fortiden, du tænker er af aktuel betydning.  Alle oplysninger ligger i et topsikret system.

Vi udveksler oplysninger med jobcentrene, når de har fået dit samtykke.  Anden udveksling af oplysninger forudsætter samtykke i den givne situation.


Psykiater Anne Bille:             Anne@psykiatri4760.net

Psykiater Jens Nørbæk:      Jens@psykiatri4760.net

Psykiater Gustav Halberg:  Gustav@psykiatri4760.net

Sygeplejerske se  www.neubertcare.dk

Obs oplys kun fornavn og fødselsdag, hvis ikke du sender fra sikker mail.


Statusanmodninger sendes elektronisk til:

Speciallæge Gustav Halberg

Algade 12

4760 Vordingborg